Vụ cầm dao tấn công trường học: Học sinh đã đi học đầy đủ

Vụ cầm dao tấn công trường học: Học sinh đã đi học đầy đủ1

392/398 học sinh đã đến trường học bình thường, trong đó 6 em vắng (4 em đang nằm bệnh viện điều trị trong vụ cầm dao tấn công, 2...