Cận cảnh 10ha đất không đưa vào định giá tài sản Cảng Khuyến Lương

Cận cảnh 10ha đất không đưa vào định giá tài sản Cảng Khuyến Lương

Bên cạnh việc không được đưa vào tính giá trị doanh nghiệp cổ phần hóa, hơn 10 ha đất Cảng Khuyến Lương đang sử dụng tại quận...