Thứ Năm, ngày 23/03/2017 15:15 PM (GMT+7)
Cổ phiếu nông nghiệp: Cổ phiếu Bầu Đức trở thành tâm điểm của thị trường

Cổ phiếu nông nghiệp: Cổ phiếu Bầu Đức trở thành tâm điểm của thị trường

Cổ phiếu Bầu Đức là HAG và HNG trở thành tâm điểm chú ý của thị trường khi vẫn giữ vững sắc xanh khi thị trường điều chỉnh mạnh....