Cổ phiếu “vua mía đường” Đặng Văn Thành đang... “sốt” ảo?

Cổ phiếu “vua mía đường” Đặng Văn Thành đang... “sốt” ảo?

Cả 2 mã cổ phiếu SBT và BHS của “ông trùm” ngành mía đường Đặng Văn Thành đang có các phiên tăng giá ấn tượng sau khi có thông tin...