Quảng Ngãi: Côn đồ đánh 4 phóng viên là cán bộ của Công ty Xây dựng Thành Đạt

Quảng Ngãi: Côn đồ đánh 4 phóng viên là cán bộ của Công ty Xây dựng Thành Đạt

Trái ngược với nội dung của văn bản mà Công ty Xây dựng Thành Đạt (gọi tắt là Công ty Thành Đạt) đã gửi phản hồi đến cơ quan báo...