Vụ nghi “bảo kê” máy gặt lúa: “Chúng đâm, chém không có tình người”

Vụ nghi “bảo kê” máy gặt lúa: “Chúng đâm, chém không có tình người”2

“Bọn chúng lao vào đấm đá, vung dao, gậy lùa đánh tôi tới cùng đến khi mọi người chạy tới thì chúng mới chịu bỏ đi. Nếu không có...