Gia đình chia rẽ vì tham gia đa cấp Liên kết Việt

Gia đình chia rẽ vì tham gia đa cấp Liên kết Việt1

“Từ khi anh biết tôi mất tiền vì tham gia đa cấp, tình cảm giữa hai vợ chồng trở nên căng thẳng. Cứ cãi nhau chuyện gì đó thì...