Chấp thuận chủ trương đầu tư cho Cty Trung Đô là trái chỉ đạo Chính phủ

Chấp thuận chủ trương đầu tư cho Cty Trung Đô là trái chỉ đạo Chính phủ

TS Phạm Sỹ Liêm - Phó Chủ tịch Tổng hội Xây dựng Việt Nam, nguyên Thứ trưởng Bộ Xây dựng - nói về việc Công ty cổ phần Trung Đô...