Bao giờ mới hết “hung thần container”?

Bao giờ mới hết “hung thần container”?

“Sẽ không bao giờ con số người chết vì tai nạn giao thông giảm đi, nếu như ý thức con người không đổi thay tích cực!” - tác giả...