Ký ức nhà báo 10 năm tham gia chiến tranh biên giới phía Bắc

Ký ức nhà báo 10 năm tham gia chiến tranh biên giới phía Bắc

Ngày 17.2.1979, Trung Quốc tấn công nước ta trên toàn tuyến biên giới phía Bắc với chiều dài 1.200km. Nhập vào đoàn quân lao lên...