Khán giả sốc vì "Cuộc đua kì thú" chỉ có 2 phút/tập

Khán giả sốc vì "Cuộc đua kì thú" chỉ có 2 phút/tập

Nhiều người cho rằng độ dài 2 phút/tập là quá ngắn so với sự chờ đợi của khán giả.