Làm giàu khác người: Thu tiền tỷ từ...củi khô

Làm giàu khác người: Thu tiền tỷ từ...củi khô

Từ thành công của đề tài “Nghiên cứu ứng dụng công nghệ sinh học xây dựng mô hình sản xuất nấm linh chi từ nguyên liệu cây gỗ keo...