Nông dân 4.0: Kỹ sư 9x trẻ "chế" dụng cụ leo dừa thẳng đứng

Nông dân 4.0: Kỹ sư 9x trẻ "chế" dụng cụ leo dừa thẳng đứng

Bộ dụng cụ leo dừa thẳng đứng của kỹ sư Nguyễn Văn Hưng, 28 tuổi (Đồng Nai) giúp người dân thu hoạch an toàn, hiệu quả cao