Ký ức Tết trong tôi: Một thoáng xuân xưa...

Ký ức Tết trong tôi: Một thoáng xuân xưa...

Sáng dậy giữa lòng Sài Gòn chộn rộn, chạy xe ngang qua khu phố người Hoa chợt nghe những làn khói trầm hương phả từ những ngôi...