Thứ Hai, ngày 27/02/2017 12:06 PM (GMT+7)
Ông già gàn giữa rừng mía cao sản

Ông già gàn giữa rừng mía cao sản

Khổ không ai bằng, sướng không ai bằng. Tận tụy đột phá với cây mía, ông Đoàn Đắc Miên (68 tuổi, ở xã Sơn Nguyên, huyện Sơn Hòa,...