Đàm Thu Trang check-in với Cường Đô La, cùng nhau về quê ăn tết

Đàm Thu Trang check-in với Cường Đô La, cùng nhau về quê ăn tết

Cường Đô La và Đàm Thu Trang cùng nhau check-in tại Pleiku, quê hương của nam doanh nhân.