Hai đối tượng cướp trạm thu phí cao tốc Long Thành lĩnh án

Hai đối tượng cướp trạm thu phí cao tốc Long Thành lĩnh án1

Hai tên cướp thừa nhận hành vi phạm tội của mình, trong khi đó đại diện bị hại mong muốn tòa giảm nhẹ hình phạt cho các bị cáo.