Nghi phạm tự sát, vụ cướp ngân hàng ở Vĩnh Long giải quyết thế nào?

Nghi phạm tự sát, vụ cướp ngân hàng ở Vĩnh Long giải quyết thế nào?1

Nghi phạm được xác định là N.V.K (42 tuổi), công tác tại Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Vĩnh Long.