Lời kể tổ trưởng dân phố chặn nhóm cướp tiệm vàng bị tông gãy chân

Lời kể tổ trưởng dân phố chặn nhóm cướp tiệm vàng bị tông gãy chân

“Lúc đó, sự việc xảy ra rất nhanh. Tôi chỉ kịp lao ra cản xe tên cướp lại, nhưng đối tượng này manh động lao xe tới tông tôi gãy...