Thông tin không ngờ về nghi phạm cướp tiệm vàng ở Quảng Ninh

Thông tin không ngờ về nghi phạm cướp tiệm vàng ở Quảng Ninh

Khi được hỏi về Tùng, nhiều người dân địa phương nhận xét thanh niên này là người hiền lành, chưa từng mâu thuẫn với ai. "Anh ta...