Chính khách Đức thừa nhận Nga không đầu độc cựu điệp viên Skripal

Chính khách Đức thừa nhận Nga không đầu độc cựu điệp viên Skripal

Cơ quan tình báo Anh và Đức đều không cung cấp được bằng chứng về vai trò của Nga trong vụ đầu độc cựu điệp viên Sergei Skripal và...