Có 4 cơ sở xét nghiệm được virus Ebola

Có 4 cơ sở xét nghiệm được virus Ebola

Đây là thông tin đưa ra tại cuộc họp trực tuyến Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh ngày 20.10.