Sau việc Bộ NNPTNT bác đề xuất nhập tàu cũ: Cấp “quota” đóng tàu cho các địa phương

Sau việc Bộ NNPTNT bác đề xuất nhập tàu cũ: Cấp “quota” đóng tàu cho các địa phương

Sau khi bác đề xuất nhập tàu vỏ thép cũ của 2 công ty, Bộ NNPTNT đã đưa ra giải pháp, đó là sẽ cấp “quota” tàu được đóng cho các...