Nhiều trường trên thế giới chấp nhận đóng học phí bằng Bitcoin

Nhiều trường trên thế giới chấp nhận đóng học phí bằng Bitcoin

Nhiều trường đại học trên thế giới bắt đầu tìm hiểu và chấp nhận Bitcoin trong thanh toán. Tuy nhiên, các trường sẽ không trực...