Lý lịch trích ngang Chủ tịch, Phó Chủ tịch BCH T.Ư Hội NDVN khóa VII

Lý lịch trích ngang Chủ tịch, Phó Chủ tịch BCH T.Ư Hội NDVN khóa VII

Sáng (13.12), Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam khóa VII, nhiệm kỳ 2018 – 2023 đã thông báo kết quả họp Hội nghị...