Công bố quyết định phân công Chánh Văn phòng Trung ương Đảng

Công bố quyết định phân công Chánh Văn phòng Trung ương Đảng

Chiều 15.2, đồng chí Đinh Thế Huynh, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư và đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính...