Người sở hữu 200m2 đất Hà Nội có thể phải đóng 129 triệu/năm thuế tài sản

Người sở hữu 200m2 đất Hà Nội có thể phải đóng 129 triệu/năm thuế tài sản6

Những người sở hữu thửa đất ở có diện tích 200m2 tại khu vực thành thị thuộc Hà Nội và TP.HCM có thể sẽ phải nộp tiền thuế tài sản...