Daniel Hauer đã đến làm việc về vụ xúc phạm Đại tướng Võ Nguyên Giáp

Daniel Hauer đã đến làm việc về vụ xúc phạm Đại tướng Võ Nguyên Giáp1

Ông Daniel Hauer cùng vợ chiều ngày 30.1 đã đến Cục Phát thanh - Truyền hình và Thông tin điện tử làm việc theo giấy mời của cơ...