Chi tiết cách tra cứu điểm thi lớp 10 trên cả nước

Chi tiết cách tra cứu điểm thi lớp 10 trên cả nước

Các địa phương bắt đầu công bố điểm thi lớp 10 năm 2018. Thí sinh có thể tra cứu điểm thi của mình bằng nhiều cách khác nhau.