Tuyệt đối không được  yêu cầu dân đóng góp

Tuyệt đối không được yêu cầu dân đóng góp1

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng vừa có chỉ thị yêu cầu tăng cường chỉ đạo thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn...