TPHCM: Sớm hoàn tất thủ tục ngưng dạy thêm, học thêm

TPHCM: Sớm hoàn tất thủ tục ngưng dạy thêm, học thêm1

Đến ngày 30/9/2016 là hạn chót để hiệu trưởng các trường học ở TPHCM phải lập hồ sơ, đề nghị cơ quan quản lý thu hồi giấy phép dạy...