Chủ đầu tư nhiều sai phạm được giao xây Nhà hát giao hưởng 1.500 tỷ

Chủ đầu tư nhiều sai phạm được giao xây Nhà hát giao hưởng 1.500 tỷ

Nhà hát Trần Hữu Trang (TP.HCM) được bàn giao vào tháng 4.2017, tuy nhiên nhà hát này luôn đóng cửa. Nguyên nhân là công trình có...