Cấm xe máy, rồi sẽ phải cấm cả ô tô?

Cấm xe máy, rồi sẽ phải cấm cả ô tô?3

Việc đề xuất cấm xe máy mà chưa có lộ trình cấm xe ô tô hoạt động trong nội thành Hà Nội là chưa công bằng, sẽ gây ra hệ lụy và...