Xe máy "nhiều nhất thế giới": Đường TP HCM phải rộng gấp 3,5 lần

Xe máy "nhiều nhất thế giới": Đường TP HCM phải rộng gấp 3,5 lần

Theo PGS. TS Phạm Xuân Mai, diện tích mặt đường TP HCM phải rộng gấp 3,5 lần hiện nay mới đủ cho lượng xe máy "nhiều nhất thế giới"...