Đề xuất thay đổi giờ học, giờ làm: Có lợi nhưng không dễ làm

Đề xuất thay đổi giờ học, giờ làm: Có lợi nhưng không dễ làm

Trong thảo luận kỳ họp thứ 8 Quốc hội khóa XIV, có đại biểu cho rằng nên lùi giờ học giờ làm ở thành phố để phù hợp với đời sống...