ĐH danh tiếng thế giới đánh giá 'Chí Phèo', 'Số Đỏ' thế nào?

ĐH danh tiếng thế giới đánh giá 'Chí Phèo', 'Số Đỏ' thế nào?

Không chỉ "Chí Phèo" của nhà văn Nam Cao, nhiều trường đại học lớn trên thế giới còn nghiên cứu tiểu thuyết văn học "Số Đỏ" của Vũ...