Đề xuất "khai tử" xăng RON95: Có lợi ích nhóm nào ở đây không?

Đề xuất "khai tử" xăng RON95: Có lợi ích nhóm nào ở đây không?1

Bình luận về kiến nghị "khai tử" xăng RON95, trao đổi với "Góc nhìn chuyên gia" của Dân Việt, Ts. Võ Trí Thành cho rằng người dân có...