Miễn phí cho HSSV cước truy cập dữ liệu học từ xa mùa Covid-19

Miễn phí cho HSSV cước truy cập dữ liệu học từ xa mùa Covid-19

“Tạm dừng đến trường, không dừng việc học” là khẳng định của Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ tại lễ công bố cam kết đồng hành, hỗ trợ của...