Cục Thú y thông tin tới báo chí về tình hình dịch lở mồm long móng

Cục Thú y thông tin tới báo chí về tình hình dịch lở mồm long móng1

Chiều 2.1, Cục Thú y (Bộ NNPTNT) đã tổ chức gặp gỡ với các cơ quan báo chí để thông tin về diễn biến của dịch lở mồm long móng...