Đừng thơ ơ với sốt xuất huyết khi thấy những con số đáng sợ này

Đừng thơ ơ với sốt xuất huyết khi thấy những con số đáng sợ này

Dịch sốt xuất huyết năm nay đang diễn biến phức tạp với hơn 80 ngàn ca mắc. Những con số đáng sợ dưới đây sẽ khiến bạn cảnh giác...