Điểm chuẩn Đại học An ninh Nhân dân, Đại học Kỹ thuật hậu cần CAND

Điểm chuẩn Đại học An ninh Nhân dân, Đại học Kỹ thuật hậu cần CAND

Cũng trong chiều 20.8, hai trường khác là Đại học An ninh Nhân dân, Đại học Kỹ thuật hậu cần CAND thuộc ngành công an đã công bố...