Thông tin mới nhất vụ án đại gia Cao Toàn Mỹ và Hoa hậu Phương Nga

Thông tin mới nhất vụ án đại gia Cao Toàn Mỹ và Hoa hậu Phương Nga

Qua điều tra cho thấy Hoa hậu Trương Hồ Phương Nga từng cung cấp các văn bản thể hiện có nhận tiền để mua nhà cho ông Cao Toàn Mỹ,...