Bác đơn khiếu nại của Cao Toàn Mỹ về việc thu hồi 2,5 tỷ đồng

Bác đơn khiếu nại của Cao Toàn Mỹ về việc thu hồi 2,5 tỷ đồng1

Cơ quan điều tra bác đơn khiếu nại của ông Cao Toàn Mỹ liên quan đến việc thu hồi, tạm giữ số tiền 2,5 tỷ đồng vật chứng vụ án.