Ra "chợ" toàn cầu, nông sản Việt phải đẹp và chất

Ra "chợ" toàn cầu, nông sản Việt phải đẹp và chất

Đó là khẳng định của các chuyên gia, nhà quản lý tại Diễn đàn Nông dân Quốc gia lần thứ III chủ đề “Khơi nguồn nông sản Việt”....