Tỷ phú Nguyễn Thị Phương Thảo: Sân bay thời cách mạng 4.0 không có con người, mà là những "người máy biết cười"

Tỷ phú Nguyễn Thị Phương Thảo: Sân bay thời cách mạng 4.0 không có con người, mà là những "người máy biết cười"

Tỷ phú Nguyễn Thị Phương Thảo, CEO Vietjet Air, cho rằng sân bay thời cách mạng công nghiệp 4.0 có thể không cần con người phục vụ...