Hỗ trợ sinh con gái một bề - Phân biệt đối xử giữa các đứa trẻ?

Hỗ trợ sinh con gái một bề - Phân biệt đối xử giữa các đứa trẻ?2

Dân Việt - Hiến pháp quy định: “Tất cả mọi người sinh ra đều có quyền bình đẳng, không phân biệt nam hay nữ”. Với việc hỗ trợ cho...