“Biệt phủ” ông Phạm Sỹ Quý: “Xử phạt hành chính để tồn tại”?

“Biệt phủ” ông Phạm Sỹ Quý: “Xử phạt hành chính để tồn tại”?4

UBND tỉnh Yên Bái vừa có báo cáo gửi tới Thủ tướng Chính phủ và Thanh tra Chính phủ (TTCP) về kết quả xử lý với những sai phạm tại...