Quảng Nam: Rùng mình với những cái chết ở mỏ vàng Bồng Miêu

Quảng Nam: Rùng mình với những cái chết ở mỏ vàng Bồng Miêu

Vì cuộc mưu sinh và khát vọng làm giàu, hàng chục phu vàng đã liều mình đánh đổi cả mạng sống rồi vĩnh viễn nằm sâu dưới hàng ngàn...