Cứu vợ hay cứu mẹ?: Lựa chọn nghiệt ngã giữa sóng thần ở Indonesia

Cứu vợ hay cứu mẹ?: Lựa chọn nghiệt ngã giữa sóng thần ở Indonesia

Trong cơn hoảng loạn, anh Udin Ahok buộc phải đưa ra một lựa chọn mà không ai muốn đối diện trong đời: cứu vợ hay cứu mẹ và đứa...