Lãnh đạo Đảng, Nhà nước gửi điện thăm hỏi vụ động đất tại Trung Quốc

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước gửi điện thăm hỏi vụ động đất tại Trung Quốc

Được tin tại tỉnh Vân Nam, Trung Quốc vừa xảy ra trận động đất nghiêm trọng, gây tổn thất về người, tài sản và ảnh hưởng tới đời...