Dự án Thái Nguyên – Chợ Mới: Đề xuất bỏ trạm thu phí trên QL3 cũ

Dự án Thái Nguyên – Chợ Mới: Đề xuất bỏ trạm thu phí trên QL3 cũ2

Sở GTVT Thái Nguyên đã có đề xuất về phương án giải quyết trạm thu phí BOT trên QL3 cũ nhằm thu hồi vốn cho đường Thái Nguyên –...