Thủ tướng chỉ đạo tạm dừng việc đề xuất Dự án thép Cà Ná

Thủ tướng chỉ đạo tạm dừng việc đề xuất Dự án thép Cà Ná

Văn phòng Chính phủ vừa có thông báo Kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại cuộc họp của Thường trực Chính phủ về Dự án thép Hoa Sen...