Phòng Covid-19, Quảng Ninh tạm dừng đón khách tham quan trong 2 tuần

Phòng Covid-19, Quảng Ninh tạm dừng đón khách tham quan trong 2 tuần

Để tăng cường phòng chống dịch Covid-19, bảo đảm an toàn sức khỏe cho người dân và du khách, Quảng Ninh sẽ tạm dừng đón khách tham...